De biologische fruitsector in Nederland is de afgelopen drie jaar anderhalf keer zo groot geworden. Het areaal biologisch groeide van 431 ha in 2015 naar 654 ha in 2018. Ondanks deze enorme toename is het aandeel biologisch binnen de fruitsector met 3,2% nog vrij klein (2015: 2,2%). Zo blijkt uit cijfers van het CBS.

Van de 654 ha was 109 ha nog in omschakeling in 2018. In totaal zijn er 180 telers die zich bezighouden met biologische fruitteelt. Een opvallend aantal, aangezien er in 2015 nog maar 99 telers met biologische fruitteelt waren. Het areaal per teler is dus afgenomen.
Binnen de kleinfruitsector houden 48 telers zich bezig met biologische teelt op een areaal van 96 ha. Daarvan is 22 ha in omschakeling. Voor deze recente uitbreiding in de biologische kleinfruitteelt zijn slechts 2 telers verantwoordelijk.
In de categorie kleinfruit onder glas is het aandeel biologisch nihil. Van de 123 ha kleinfruit onder glas wordt slechts op 0,3 ha biologisch fruit geteeld.
Het CBS heeft geen opsplitsing gemaakt tussen pit- en steenfruit.

Meeste bio-fruit in Flevoland
Flevoland is de provincie met het grootste areaal biologisch fruit, gevolgd door Gelderland. Opvallend verschil tussen beide provincies is de grootte van de bedrijven. Zeeland, Limburg en Noord-Brabant volgen wat betreft areaal biologische fruitteelt, zie tabel.

Tabel. Areaal biologische fruitteelt en aantal telers per provincie in 2018.

  Telers Areaal (ha)
Flevoland

Gelderland

Zeeland

Limburg

Noord-Brabant

Zuid-Holland

Utrecht

Noord-Holland

Drenthe

Overijssel

Friesland

Groningen

18

46

12

18

15

10

15

10

13

13

6

4

152

129

90

71

63

47

41

21

18

15

4

3

Totaal 180 654

Bron: CBS

Dit bericht is geplaatst op dinsdag 14 mei 2019 - 17:42