Vanaf 1 maart konden volwassenen met een band tot de Nederlandse arbeidsmarkt een STAP-budget van maximaal €1000 aanvragen voor scholing en ontwikkeling. Door de grote interesse hebben inmiddels 35.000 mensen een aanvraag ingediend waardoor in deze eerste ronde het volledig beschikbaar gestelde budget is benut. In totaal zijn er dit jaar vijf aanvraagtijdvakken met een totaalbudget van 160 miljoen euro. Er is dus nog volop ruimte voor nieuwe aanvragen.
Telers die een interessante opleiding op het oog hebben voor zichzelf of voor medewerkers kunnen het beste contact opnemen met de scholingsconsulent fruitteelt Jeannet Mulder, jmulder@nfofruit.nl.

 Regeling
Het STAP-budget is een landelijke regeling vanuit de overheid. UWV voert deze regeling namens de overheid uit en daarvoor is een digitaal portaal ontwikkeld. Per persoon is één keer per jaar STAP-budget te verkrijgen met een maximum van €1.000 (inclusief btw), zolang er budget is. Het STAP-budget wordt direct aan de opleider uitgekeerd. Dit jaar zijn er vanaf 1 maart 2022 vijf aanvraagtijdvakken – om de twee maanden – waarin het STAP-budget kan worden aangevraagd. In totaal is er dit jaar circa € 160 miljoen euro beschikbaar voor meer dan 160.000 toekenningen, afhankelijk van de gemiddelde hoogte van het aangevraagde STAP-budget. Vanaf volgend jaar loopt dit budget op tot 200 miljoen euro verdeeld over 6 tijdvakken. Het nieuwe tijdvak start op 1 mei 2022.

Praktische vragen
Vraag:
Hoe wordt bepaald welke scholingsactiviteiten er in het scholingsregister komen?
Antwoord: In eerste instantie worden de scholingsactiviteiten in het scholingsregister beperkt tot activiteiten die voldoen aan een van de vereiste certificeringen of keurmerken.
Het gaat hierbij om:
• scholing aangeboden door OCW-erkende opleiders;
• scholing door erkende EVC-aanbieders, aangeboden EVC-trajecten;
• branche- en sector-erkende opleidingen en trainingen;
• opleidingen en trainingen gegeven door opleiders met een NRTO-keurmerk;
• scholing die leidt tot een door het NCP NLQF ingeschaalde kwalificatie of diploma die is opgenomen in het NLQF-register.
Opleiders moeten er zelf voor zorgen dat hun scholingsactiviteiten juist, volledig en correct in het scholingsregister worden geregistreerd

Vraag: Is het scholingsregister openbaar toegankelijk? Kan iemand zien of een scholingsactiviteit gefinancierd kan worden met STAP-budget?
Antwoord: De subsidieaanvrager kan op twee manieren achterhalen of hij of zij STAP-budget kan aanvragen voor de opleiding die hij of zij wil volgen. Allereerst kan dat via de opleider. Opleiders kunnen op hun website informatie opnemen over of een bepaalde opleiding in het scholingsregister staat en daar dus STAP-budget voor aangevraagd kan worden. De tweede mogelijkheid is via het STAP-portaal van UWV. Op de informatiepagina wordt het mogelijk om inzage te krijgen in het scholingsregister. Daarnaast moet bij het aanvragen worden aangegeven welke scholingsactiviteit gevolgd gaat worden. Daar kan enkel een selectie worden gemaakt uit de in het scholingsregister geregistreerde scholingsactiviteiten.

Vraag: Voor welke opleidingen kan ik een STAP-budget aanvragen?
Antwoord: STAP-budget is bedoeld voor het financieren van scholingsactiviteiten die arbeidsmarktrelevant zijn. Er zijn verschillende categorieën opleidingen, cursussen en trainingen waarvoor subsidie kan worden aangevraagd. In de eerste plaats is het mogelijk om STAP-budget aan te vragen voor onderwijs dat wordt gegeven door onderwijsinstellingen die door het ministerie van OCW erkend onderwijs verzorgen. Daarnaast kunnen ook scholingsactiviteiten van opleiders met een NRTO-keurmerk worden gevolgd met een STAP-budget. Verder zijn er nog trajecten die voorbereiden op een in het NLQF ingeschaalde kwalificatie, EVC-trajecten door erkende EVC aanbieders en branche- en sector-erkende opleidingen. Alle opleidingen waarvoor STAP-budget kan worden aangevraagd zullen worden opgenomen in een scholingsregister. Als de scholingsactiviteit niet in dat scholingsregister staat, dan kan er geen STAP-budget voor worden aangevraagd

Scholingsconsulent
Concreet voor telers, indien je een interessante opleiding op het oog hebt voor jezelf of je medewerkers, neem contact op met de scholingsconsulent fruitteelt Jeannet Mulder.

Dit bericht is geplaatst op dinsdag 22 maart 2022 - 16:17