De NVWA concludeert na onderzoek waarom de wet- en regelgeving rondom driftreducerende maatregelen slecht nageleefd worden verschillende zaken. De kennis zou te laag zijn, de regels onduidelijk en dat ze als onrechtvaardig gezien worden. Ook wordt geconcludeerd dat de forse investeringen in nieuwe technieken niet gedaan worden uit onzekerheid of de regels niet opnieuw veranderen. De NFO vraagt zich af of met dit onderzoek de kern van het probleem benoemd is. Biedt de overheid gewoonweg onvoldoende wettelijke mogelijkheden om aan de eisen te kunnen voldoen. De vraag is ook of er niet te grote zekerheden ingebouwd worden om eventuele ongewenste effecten van gewasbeschermingsmiddelen te voorkomen. In 2019 heeft o.a. de NFO met de overheid het Pakket van Maatregelen Emissiereductie gewasbescherming open teelten afgesloten. Onder dit pakket werken overheidspartijen en bedrijfsleven samen in het oplossen van knelpunten met spuittechnieken. Bijna 3 jaar verder is de NFO conclusie dat knelpunten nog onvoldoende opgelost zijn.

Dit bericht is geplaatst op dinsdag 22 maart 2022 - 15:36