Bacterievuur wordt eind dit jaar geschrapt van de Europese lijst van quarantaineziekten. Wat betekent dit nu voor de Nederlandse situatie? Bacterievuur wordt na het schrappen van de Europese lijst overgeheveld naar de nieuwe EU-Plantgezondheidsverordening. Deze vervangt de huidige Europese Fytorichtlijn en gaat in op 14 december 2019.
Anneke van Dijk uit, sectorspecialist bij LTO Nederland: “Navraag bij de NVWA leert dat met de nieuwe EU-Plantgezondheidsverordening de huidige EU-regels blijven gelden voor bescherming van de beschermde gebieden (bufferzones) en de bestrijdingsplicht in deze gebieden ten aanzien van bacterievuur.”
De NFO gaat de consequenties voor bestrijding buiten de bufferzones op een rijtje gaat zetten.

Dit bericht is geplaatst op dinsdag 16 juli 2019 - 15:36