Nu de eisen aan de vloer van de wasplaats voor spuiten zijn verlicht, is een doelstelling van de NFO gerealiseerd dat de investering in een wasplaats voor meer fruittelers haalbaar en betaalbaar is.
Per 1 juli is namelijk de Activiteitenregeling gewijzigd. Hierin staan ook enkele wijzigingen voor agrarische activiteiten. Voor agrarische activiteiten gaat het om wijziging over de vloer van de wasplaats.

‘Aaneengesloten bodemvoorziening’
Met betrekking tot de vloer van de wasplaats is de term ‘vloeistofdicht’ in het Activiteitenbesluit vervangen door ‘aaneengesloten bodemvoorziening’. Dit is de vloer, verharding of constructie die stoffen tijdelijk keert, waarvan eventuele onderbrekingen of naden zijn gedicht. Ook is toegevoegd dat er geen directe afvoer mag zijn naar oppervlaktewater.
Deze wijziging vergroot de mogelijkheden voor fruittelers om een wasplaats van de spuit aan te leggen. De oude eis van een vloeistofdichte vloer geldt niet meer. Een aaneengesloten bodemvoorziening is voldoende. Hierdoor worden lagere eisen gesteld aan de vloer bij aanleg en is het niet meer verplicht dat na zes jaar de vloer gekeurd wordt op vloeistofdichtheid.

Dit bericht is geplaatst op dinsdag 16 juli 2019 - 15:35