Het CBS heeft ‘De arbeidsmarkt in cijfers’ uitgebracht. Deze publicatie geeft een breed overzicht van de Nederlandse arbeidsmarkt aan de hand van de cijfers die het CBS hierover in huis heeft. Het aantal openstaande vacatures steeg in 2021 met 92 duizend tot gemiddeld 313 duizend. Daarmee werd wederom een nieuw jaarrecord gevestigd. In 2013 werd nog de laagste stand in twintig jaar tijd gemeten met gemiddeld 95 duizend vacatures. Het volledige rapport vindt u hier: De arbeidsmarkt in cijfers 2021 (cbs.nl)

Ook in de fruitteelt merken we dat het steeds lastiger wordt om goede mensen te vinden. De Europese Unie ziet de problematiek ook en roept de lidstaten op om arbeidsmigratie uit niet EU-landen mogelijk te maken. Lidstaten kunnen hier een eigen keuze in maken en eigen beleid op ontwikkelen.

Op dit moment mogen mensen uit Oekraïne in Nederland werken onder voorwaarden (zie Fruiteelt 8/22 april). We hebben grote twijfels of dit het tekort in voldoende mate oplost. De NFO steunt de Europese Unie dan ook in de oproep om meer ruimte te geven voor arbeidsmigratie. De lobby op de Nederlandse overheid doen we met onze eigen politieke contacten én samen met LTO Nederland. We zijn immers niet de enige agrarische sector die zich zorgen maakt om de beschikbaarheid van goede medewerkers voor seizoenarbeid. LTO Nederland heeft met dit bericht de oproep van de Europese Unie ondersteund: Arbeidskrachten van buiten EU kunnen personeelstekort oplossen – LTO

Dit bericht is geplaatst op dinsdag 3 mei 2022 - 16:45