Op maandag 31 mei 2021 is onder leiding van Karin Winkler (WUR-Randwijk) een studiegroep biodiversiteit van start gegaan. Deze groep gaat met elkaar aan de slag om de actuele kennis over het stimuleren van biodiversiteit in en rond de boomgaard in praktijk te brengen.
De groep bestaat uit tien fruittelers verdeeld over de IJsselmeerpolders, Zuidwest-Nederland en Midden-Nederland. Er doen twee kleinfruittelers mee en acht hardfruittelers, waarvan er twee biologisch telen. De studiegroep wordt gefinancierd vanuit het Kennis op Maat Project ‘Kennistransfer Plantgezondheid’ waar NFO samen met andere sectoren mede initiatiefnemer van is.

Tijdens de eerste bijeenkomst zijn de onderwerpen vastgesteld waarmee de groep als eerste aan de slag gaat. Gekozen is voor  drie thema’s: (1) grond-nestelende bijen, (2) bloemen- en kruidenstroken en (3) kleine (zoog)dieren.

Tevens is geïnventariseerd wat de deelnemende telers al doen op het eigen bedrijf. Dit blijk best veel en divers te zijn. Zo heeft één van de deelnemers een ‘bijenbult’ aangelegd voor nestelende bijen, zet een andere teler larven uit van lieveheersbeestjes om luizen te bestrijden, worden nestkasten geplaatst voor roofvogels, laat een andere teler takken liggen na het snoeien van een haag om schuilplaatsen te bieden voor kleine dieren die muizen eten en wordt er volop geëxperimenteerd met kruidenrijke zaaimengsels om ruimte te geven aan bestuivers. Uit deze inventarisatie blijkt wel dat alle telers nog zoeken naar de juiste mix van maatregelen en dat dit ook de reden is voor deelname aan de studiegroep.

Afsluitend gaf Karin nog een tip aan de telers om goed te kijken welke soorten zij tegenkomen in de boomgaard. Een handige app die iedereen daarvoor gratis kan downloaden ObsIdentify. Deze app herkent inmiddels al meer dan 22.000 soorten. Het werkt heel simpel, je neemt een foto van wat je tegenkomt in de boomgaard en de app herkent het dier of de plant.

In juni komt de groep voor het eerst bij elkaar. Via de NFO-nieuwsbrief en Fruitteelt wordt u op de hoogte gehouden van de ervaringen van de groep.

Dit bericht is geplaatst op dinsdag 1 juni 2021 - 16:59