De Stimuleringsregeling Regionaal Partnerschap voor Water en Bodem van Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden wordt vanaf 2 februari weer opengesteld. Agrariërs in het werkgebied van het hoogheemraadschap kunnen subsidie krijgen voor activiteiten in het landelijk gebied die een positief effect hebben op de waterkwaliteit en de bodem. In aanmerking komen eenmalige en bovenwettelijke maatregelen, geselecteerd uit de BOOT-lijst (Bestuurlijk Overleg Open Teelten en veehouderij), onder andere:

  • Maatregelen om erfafspoeling te voorkomen op basis van een bedrijfsscan;
  • Investeringen in precisiebemesting;
  • Investeringen voor spuitapparatuur of spuittechnieken die verder gaan dan wettelijk verplicht;
  • Aanleg natuurvriendelijke oevers en/of waterbergingsoever, natte bufferstroken, helofytenfilters;
  • Aanleg droge bufferstroken (breder dan wettelijk voorgeschreven mest- en spuitvrije zone).

Kijk op hdrs.nl voor alle informatie.

De beoordelingsvolgorde wordt bepaald door de volgorde van binnenkomst. Op de dag van overtekening wordt deze volgorde bepaald door middel van een loting. U een aanvraag kunt doen tot 1 juni 2021.

De regeling is in nauw overleg met onder andere de NFO tot stand gekomen.

Dit bericht is geplaatst op dinsdag 26 januari 2021 - 15:42