Vanaf 1 oktober kunnen agrariërs uit het hele gebied van Waterschap Rivierenland subsidie aanvragen voor innovatieve waterbesparende maatregelen. De subsidieregeling gold al een jaar voor agrariërs ten zuiden van de Waal, maar is nu ook opengesteld voor bedrijven ten noorden van de Waal. De regeling is bedoeld voor landbouwbedrijven.
Ondernemers kunnen subsidie aanvragen onder specifieke voorwaarden voor maatregelen zoals druppelirrigatie, opslag en hergebruik van water en boven- en ondergrondse opslagvoorziening. Afhankelijk van de mate van waterbesparing en innovativiteit kunnen bedrijven 25 tot 40 procent van de investering vergoed krijgen. De maximale vergoeding per bedrijf is 35.000 euro. De regeling is opgezet door Waterschap Rivierenland, ZLTO en Deltafonds.
Voor Rivierenland-Zuid is in het totaal 820.000 euro beschikbaar. Voor Rivierenland-Noord is in totaal 650.000 euro beschikbaar. Subsidies worden verstrekt op basis van ‘wie het eerste komt, die het eerste maalt’.
Meer info over de regeling is te vinden op waterschaprivierenland.nl.

Dit bericht is geplaatst op dinsdag 2 oktober 2018 - 17:34