Agrarische bedrijven in de regio Rivierenland kunnen financiële ondersteuning krijgen voor het nemen van innovatieve waterbesparende maatregelen. De regeling die door waterschap Rivierenland, ZLTO, LTO-Noord en het Deltafonds in 2018 werd opgezet loopt nog tot en met 2023 of tot het budget is uitgeput. In totaal is nog € 164.661 subsidie beschikbaar. De subsidies worden verstrekt volgens het principe ‘wie het eerst komt, wie het eerst maalt’.
De stimuleringsregeling geldt voor nieuw aan te leggen innovatieve waterbesparende maatregelen, waaronder waterbesparende sproeiers, peilgestuurde drainage, druppelirrigatie en beslissingsondersteunende systemen.

Kijk op waterschaprivierenland.nl voor meer informatie en hoe je subsidie aan kunt vragen.

Dit bericht is geplaatst op dinsdag 15 november 2022 - 16:31