Ruim 30 jongeren uit het hele land kwamen afgelopen maandag samen tijdens de NFO-jongerenbijeenkomst rondom het thema ‘Bedrijfsopvolging van het familiebedrijf’. Het was een inspirerende bijeenkomst in het kader van scholing, die duidelijk maakte dat de fruitteelt nog volop jeugdig elan kent. Én dat het cruciaal is om als (toekomstig) bedrijfsopvolger het gesprek aan te gaan met je familie.

Het programma werd afgetrapt met een bezoek aan Boomkwekerij en Groencentrum De Batterijen in Ochten. Eigenaar Erik Stuurbrink en zijn zoon Alberto deelden openhartig hun ervaringen rondom de opvolging van het bedrijf. Ook gaven zij de NFO-jongeren de nodige tips mee.

Na een hapje en een drankje werd de bijeenkomst vervolgd in Geldermalsen. Hier gingen de deelnemers, onder begeleiding van Hans Schoenmakers en Emile Langerak van de Ondernemerschap Academy, met elkaar in gesprek over het overnemen van het familiebedrijf. De trainers benadrukten onder meer dat het belangrijk is om als bedrijfsopvolger uit de schoenen van de zoon of dochter te stappen en ín de schoenen van de ondernemer. “Je moet in feite als ondernemer naast de voorgaande generatie gaan staan. Het is zaak om in de positie te komen van sámen ondernemen.”

Ook kwam aan bod dat het cruciaal is om een toekomstvisie te ontwikkelen, een stip op de horizon te bepalen. De opzet van een bedrijf moet namelijk aansluiten bij de persoonlijkheid en wensen van een ondernemer. En dat kan bij de nieuwe generatie anders zijn dan bij de voorgaande generatie.

Daarnaast werd ingegaan op de verschillende fasen van een bedrijfsovername en werden de jongeren gestimuleerd om na te denken over waar zij nu staan. Ook kregen zij als opdracht mee om een concrete actie te bepalen, om een volgende stap te zetten in het proces. Vooral zaken bespreekbaar maken en duidelijke afspraken maken – bijvoorbeeld over de termijn waarop de ouders uit het bedrijf stappen – is hierbij essentieel, zo bleek in de discussie.

Veel jongeren gaven aan het eind van de avond aan het gesprek te willen aangaan met hun ouders c.q. familie. “Ik wil zaken in beweging brengen, om zo een volgende stap te zetten”, zo zei één van de aanwezigen.

Een andere jongere zei terug te blikken op een geslaagde bijeenkomst. “En het is me duidelijk geworden dat ik zelf iets meer initiatief moet nemen in het overnametraject, niet langer zaken voor me uit moet schuiven.”

Binnenkort leest u in het vakblad Fruitteelt een uitgebreid verslag van de jongerenbijeenkomst over overname van het familiebedrijf.

Foto’s: Jeannet Mulder en Ank van Lier

Dit bericht is geplaatst op donderdag 10 november 2022 - 16:30