De Subsidieregeling Praktijkleren is weer opengesteld voor aanvragen. Deze subsidieregeling is bedoeld als tegemoetkoming voor de kosten die een werkgever maakt voor de begeleiding van een leerling.

Het gaat dan concreet om de volgende leerlingen:

  • Vmbo-leerlingen die de basisberoepsgerichte leerweg volgen en in het 3e of 4e leerjaar zitten;
  • Mbo BBL -leerlingen;
  • Hbo-studenten die een duaal- of deeltijdtraject volgen.

Het maximale subsidiebedrag voor het schooljaar 2022-2023 bedraagt €2.700 per praktijk- of leerwerkplaats. U vraagt de subsidie per jaar aan, na afloop van het schooljaar. Aanvragen van de subsidie voor het schooljaar 2022-2023 is nu mogelijk.

De voorwaarden van de regeling verschillen per opleiding. Deze staan uitgebreid uitgewerkt op de website van RVO.  In alle gevallen is het van belang dat uw bedrijf een door SBB (Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven) erkend leerbedrijf is. Ook moet er sprake zijn van een geldige en ondertekende leerwerkovereenkomst (vmbo) of praktijkleerovereenkomst (mbo). Daarnaast gelden er voorwaarden voor het aantal praktijkuren en schooluren.

Extra subsidie voor landbouw

Naast de reguliere subsidie voor praktijkleren is er extra subsidie mogelijk voor erkende leerbedrijven die een mbo BBL-leerwerkplek aanbieden in een aantal specifieke sectoren, waaronder de landbouw. De hoogte van de toeslag is afhankelijk van het aantal gerealiseerde weken begeleiding in het betreffende schooljaar. Het beschikbare budget wordt per gerealiseerde begeleidingsweek verdeeld over alle leerplaatsen die in aanmerking komen voor de toeslag.

Subsidie aanvragen

U kunt de subsidie aanvragen via de website van RVO. Dit is mogelijk tot en met 15 september 2023, 17.00 uur.

Bron: Werkgeverslijn land- en tuinbouw

Dit bericht is geplaatst op donderdag 29 juni 2023 - 16:24