De actie Bezem door de middelenkast is in Utrecht met succes afgerond. In het gebied van Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden is in totaal 3.518 kg aan verouderde gewasbeschermingsmiddelen ingeleverd; 166 akkerbouwers, fruittelers, melkveehouders, hobbyboeren en loonwerkers deden mee (13% van de agrariërs in het werkgebied). Bij 22 deelnemers was de middelenkast in orde.
Bij de voormalige/gestopte bedrijven is gemiddeld het hoogste aantal kilo’s afgevoerd: 65 kg/bedrijf, gevolgd door de fruitteeltbedrijven met 37 kg/bedrijf en loonwerkers met 21 kg/bedrijf.
Het doel van de actie was om de milieubelasting in het werkgebied van het waterschap te verminderen door verouderde en niet meer toegelaten middelen gratis af laten voeren. Ook de NFO was in de samenwerking rondom de actie betrokken.

Lopende actie
Op dit moment loopt alleen nog in de regio Zuidoost-Brabant een bezemactie. Deelnemers kunnen zich nog tot 1 maart aanmelden. Kijk voor uitleg over de actie en een video op bezemdoordemiddelenkast.nl.

Dit bericht is geplaatst op dinsdag 4 februari 2020 - 18:59