Woensdag 5 februari vindt er opnieuw overleg plaats tussen het Landbouw Collectief, waarin ook de NFO is vertegenwoordigd, en premier Mark Rutte en minister Carola Schouten. Inzet is dat er overeenstemming wordt bereikt over de nog openstaande punten uit het laatste overleg van half december, om zo duidelijkheid te verschaffen voor agrarische bedrijven wat betreft het stikstofbeleid. Wat echter steeds meer meespeelt in de hele stikstofdiscussie, is de vraag of de feiten waarop de overheid de stikstofuitstoot baseert wel juist zijn.
Afgelopen donderdag al liet Farmers Defence Force al weten de aangekondigde acties voor 5 februari af te blazen. ‘Het beleid waarover we proberen een deal te maken, is gebaseerd op onjuiste informatie. Dit zal de komende weken naar buiten komen’, schrijft FDF op zijn website. FDF doelt daarmee op een aankondiging van landbouwjournaliste Geesje Rotgers die de betrouwbaarheid van de stikstofmetingen onderzoek. Rotgers schrijft: ‘Als alle koeien weg zijn uit Nederland, er geen auto meer op de weg rijdt, elke fabriek is gesloten en de laatste mens geëmigreerd. Dan nòg worden de stikstofnormen in talrijke natuurgebieden overschreden. Dat komt doordat de stikstofnormen in veel Natura 2000-gebieden zo streng zijn, dat de norm onmogelijk gehaald kan worden. Waarom de normen niet haalbaar zijn? Uit bronnen die niet beïnvloedbaar zijn met Nederlands beleid (buitenland, zee, onverklaarbaar) wordt al meer stikstof aangevoerd, dan de kritische depositiewaarde van het N2000-gebied toelaat.’

Ook het Landbouw Collectief schrijft aanvullend op de bespreekpunten voor het overleg van 5 februari: ‘Dit alles onder de nadrukkelijke voorwaarde, dat de (feiten)basis waarop de Overheid haar stikstofbeleid stoelt, klopt. De eerste uitkomsten uit de analyses van de RIVM-data en -modellen laten zien, dat hier ernstig aan getwijfeld moet worden. Hier zal eerst absolute duidelijkheid over moeten komen. De maatregelen zijn te ingrijpend om straks te moeten concluderen, dat ze aan het gestelde doel, de verbetering van de natuur in N2000-gebieden, niet (kunnen) bijdragen.’

Dit bericht is geplaatst op dinsdag 4 februari 2020 - 18:57