Goede arbeidsvoorwaarden worden steeds belangrijker om Poolse seizoenwerkers te binden. “Randvoorwaarden als goede huisvesting en wifi worden steeds belangrijker”, ervaart voorzitter van de NFO–klankbordgroep Arbeid René Simons.
De Poolse economie groeit al een aantal jaren stevig; in 2018 nog met 5,1%. Polen kunnen steeds vaker in eigen land tegen een redelijk loon aan de slag, waardoor minder Polen bereid zijn voor seizoenswerk naar Nederland te komen. ABN AMRO voorziet een toenemende krapte aan seizoenarbeiders op de Nederlandse arbeidsmarkt. In de Special Arbeidsmigratie schrijven economisch specialisten van de bank dat een tekort aan arbeidskrachten in Oost-Europa de lonen opdrijft. In 2018 zijn de lonen in Polen en Roemenië respectievelijk met 6% en 30% gestegen.  Ter vergelijking; in Nederland stegen de lonen vorig jaar met slechts 0,5%. Vooral de minimumlonen namen toe. In Polen is het minimumloon in de afgelopen vier jaar met 40% gestegen, in Bulgarije met 65% en in Roemenië met maar liefst 140%. In Nederland steeg het minimumloon in de afgelopen vier jaar met nog geen 9%. Deze ontwikkelingen zijn belangrijk, aangezien voornamelijk praktijkgeschoolde werknemers, die vaak het minimumloon ontvangen, richting West-Europa vertrekken. Desalniettemin bedraagt het Poolse minimumloon nog steeds slechts een derde van het Nederlandse.

Ondanks de afgenomen beschikbaarheid van Poolse arbeidskrachten, ervaart Simons nog geen problemen op zijn bedrijf. “Als er echt heel veel op het wettelijk minimumloon verloond gaat worden, gaan mensen op een gegeven moment wel keuzes maken. Je ziet ook dat ze dan sneller in eigen land blijven of gaan switchen naar andere bedrijven. Ik merk dat mensen nu ook eerder vragen hoe de huisvesting op ons bedrijf geregeld is en of er wifi is.
Wij hebben zelf op het moment geen problemen. Vorig jaar duurde het wat langer voordat we de hele groep compleet hadden. Het is wel belangrijk net iets extra’s te doen voor de mensen. Dat hoeft niet veel meer te kosten, maar het komt wel aan op goed werkgeverschap. We betalen bijvoorbeeld de reiskosten voor mensen die volgend jaar terug komen. Ook proberen we via de mensen die bij ons werken weer nieuwe mensen te werven, want je houdt altijd een natuurlijk verloop”, besluit Simons.

Dit bericht is geplaatst op dinsdag 18 juni 2019 - 17:59