In de sector Open Teelten, en ook in de fruitteelt, werken mensen van veel verschillende nationaliteiten. Deze werknemers spreken niet altijd Nederlands en begrijpen de taal soms maar gedeeltelijk. Als gevolg hiervan zijn zij niet of onvoldoende op de hoogte van afspraken uit de cao. Daarom is de cao Open Teelten vertaald in het Engels. U vindt de vertaling hier.

De vertaling draagt ertoe bij dat werknemers goed geïnformeerd zijn over de arbeidsvoorwaarden en -omstandigheden, zoals deze afgesproken zijn en gelden in de sector. Sociale partners hechten daar waarde aan.

Bron: Werkgeverslijn Land- en tuinbouw

Dit bericht is geplaatst op donderdag 2 mei 2024 - 16:10