Vandaag heeft het Ctgb het besluit gepubliceerd dat Teppeki is toegelaten in de onbedekte teelten van bessen (m.u.v. kiwibes), braam en framboos. Dit is nog net op tijd voor het huidige teeltseizoen. Voor zover bekend is Nederland het eerste land waarin Teppeki een toelating krijgt in houtig kleinfruit. In 2018 kwam het benodigde toelatingsonderzoek vanuit o.a. Duitsland beschikbaar. Op basis hiervan heeft de NFO met financiering van het Fonds kleine toepassingen geïnvesteerd in de toelating.  De uitbreiding heeft forse vertraging opgelopen doordat tot driemaal toe bezwaar ingediend werd vanuit het Europees Parlement tegen de residunorm van Teppeki. Eind 2021 is het gelukt om voldoende Europese parlementariërs te overtuigen dat voor de verdere ontwikkeling van de geïntegreerde gewasbescherming een toelating van Teppeki nodig is. Nadat in januari 2022 de residunorm is gepubliceerd werd, is in alle EU-landen gewerkt aan een toelating. Dankzij NFO-inzet is – voor zover bekend – Nederland het eerste land waar dit gerealiseerd is.

Dit bericht is geplaatst op dinsdag 12 april 2022 - 16:46