Vorig jaar is op initiatief van de NFO en WUR het project Sensing the Soil gestart. Deze week zijn de resultaten van het eerste projectjaar aan de projectpartners gepresenteerd. In dit project wordt gekeken naar wat de beste manier is om plaatsspecifiek informatie over de bodem te verzamelen door het slim combineren van de bodemscanner, vochtsensoren en andere bodemsensoren. Met nieuwe precisiemethoden kan de bodem gerichter worden verbeterd.

Wat is er in het afgelopen jaar gedaan?

Variatie in het perceel
In het afgelopen jaar is een aantal praktijklocaties gezocht om de variatie van de bodem in kaart te brengen. Inmiddels is de aanpak voor dit deel van het onderzoek nader uitgekristalliseerd. Tegelijk met de bodemscanner van FleurenTech zullen een aantal aanvullende onderzoeksmethoden worden getest. Afgelopen maanden is enkele keren overleg geweest Universiteit Gent, waar een penetrometer is ontwikkeld, die met aanvullende sensoren tegelijk op meerdere diepten de bulkdichtheid, vochtgehalte en organische stof kan meten. Daarnaast is er contact met de vakgroep Bodemgeografie en Landschap van WUR. Zij hebben een grondradar, waarmee de bodemopbouw goed in kaart kan worden gebracht. Deze nieuwe sensingmethoden worden ook op de deelnemende percelen in Sensing the soil onderzocht.

 Vochtsensoren
In het project is ook een start gemaakt met het testen van diverse vochtsensoren als mogelijk alternatief voor de Watermark-sensoren. De tests vinden plaats in verschillende proefopstellingen, namelijk een pF-bak, in zandgrond en in zavelgrond. Er is veel tijd besteed aan een goede opzet voor het testen van de sensoren in zandgrond en zavelgrond. Vooral het testen van een zeer betrouwbare referentie heeft tijd gekost.

 Variabele watergift
VGB Watertechniek en Bosta gaan de technische mogelijkheden verkennen van druppelslangen die variabel (in de lengte) water kunnen afgeven. Dit wordt in een veldproef in 2021 getest op praktijkbedrijven.

Het project wordt geleid door WUR en is mogelijk gemaakt door de NFO, VGB Watertechniek, GPX Solutions, Bosta, Fruitconsult, CaTeC,  Estede, Sensoterra, FleurenTech, ZLTO, RMA en de Topsector T&U.

 

 

Dit bericht is geplaatst op dinsdag 9 februari 2021 - 15:53