Wereldwijd én dus ook in Nederland wordt gewerkt aan robotisering van arbeid. In het project The Next Fruit 4.0 wordt gewerkt aan grippers die aan robots kunnen worden toegevoegd om gerobotiseerde snoei en oogst mogelijk te maken.

Voor het snoeien van rode bessen en appel- en/of perenbomen en het plukken van peren worden binnen The Next Fruit 4.0 twee verschillende robotconcepten onderzocht. Het eerste concept is gebaseerd op de plukrobot voor appels die parallel op het project The Next Fruit 4.0 in het twee jaar geleden gestarte Topsector-project Handsfree Robotics ontwikkeld wordt. De partijen die hierbij betrokken zijn, zijn Munckhof Fruittech Innovators, RIWO en WUR . De basis voor dit concept is de Pluk-O-Trak van Munckhof. Het zal dus een apparaat worden met meerdere robot armen.
In het tweede concept wordt gekeken naar een optie met één enkele robotarm, maar dan wel een veel grotere. Deze arm kan vanaf één positie een volledige appel of perenboom aan beide kanten van de grasbaan bereiken. De arm kan acties zoals snoeien of plukken uitvoeren. Het bedrijf ABB stelt hiervoor binnen het project de robotarm ter beschikking. WUR realiseert hiervoor een mobiele opstelling die op Proeftuin Randwijk gestationeerd zal worden.

Testomgeving voor oogst en snoei 
In The Next Fruit 4.0 wordt ook gewerkt aan een zo realistisch mogelijke robot testomgeving binnen de gebouwen van WUR op Proeftuin Randwijk. Door een opstelling te maken met boomstammen en kunststof takjes, bladeren en vruchten wordt het mogelijk om jaarrond experimenten uit te voeren met de robots.
Ook voor het snoeien van de rode bessen wordt een dergelijke opstelling vervaardigt. Verder wordt voor rode bessen op dit moment gewerkt aan een camerasysteem dat de 3D-structuur van de struiken in kaart kan brengen.  Tijdens de wintersnoei van de bessen in 2021 wordt de eerste data verzamelt. Ook het kunnen onderscheiden van 1 jarige en 2 jarige scheuten op basis van kleur of spectrale eigenschappen wordt onderzocht.

Grijper voor het oogsten van peren
T.a.v. de ontwikkeling van een grijper voor het oogsten van peren zijn tijdens de oogst van 2021 in verschillende boomgaarden foto’s en video’s van het plukken van peren verzameld. Ook is gesproken over het wensen en eisenpakket waaraan het gerobotiseerd plukken van peren aan moet voldoen. Denk daarbij bijvoorbeeld aan het belang van het plukken van peren met behoud van het steeltje maar ook aan het voorkomen van schilschade. Op basis van deze informatie en de bevindingen uit een literatuurstudie zal binnenkort een eerste design workshop gehouden worden.

Internationale kennisuitwisseling
Er is binnen het project The Next Fruit 4.0 regelmatig contact met onderzoekers in de VS. Dit omdat de  Washington Tree Fruit Research Commission (WSFRC) partner is  in The Next Fruit 4.0. In het bijzonder is er overleg met de onderzoekers van Washington State University and Oregon State University rondom het autonoom snoeien met robots. Op dat onderwerp is bij deze onderzoekers veel ervaring en deskundigheid aanwezig. Het is mooi om via The Next Fruit 4.0 de kennis en krachten te kunnen bundelen om aan oplossingen te kunnen werken voor de fruitteelt van morgen.

NFO, FME, WUR en Delphy zijn initiatiefnemers van The Next Fruit 4.0.Voor het project is een breed consortium van bedrijven en organisaties gevormd. Zie hiervoor de projectpagina op de website van Proeftuin RandwijkHet innovatiefonds van Hagelunie draagt bij aan het onderzoek naar de snoeirobot voor rode bes.  

Bron: nieuwsbrief The Next Fruit 4.0

 

Dit bericht is geplaatst op dinsdag 7 december 2021 - 16:43