Elke werknemer heeft recht op een veilige werkomgeving en moet toegang kunnen hebben tot een vertrouwenspersoon. De Tweede Kamer nam onlangs een initiatiefwetsvoorstel met die strekking aan, waardoor deze zaken wettelijk verplicht zijn geworden.

Een vertrouwenspersoon is een aanspreekpunt voor grensoverschrijdend gedrag of discriminatie. Daarnaast kunnen werknemers hier aankloppen met privéproblemen, bepaalde zorgen of andere werkgerelateerde conflicten. De belangrijkste taak van een vertrouwenspersoon is ervoor te zorgen dat medewerkers zich gehoord, begrepen en gesteund voelen.

In de cao Open Teelten was al geregeld dat werknemers in de open teelten zich kunnen richten tot een Stigas-vertrouwenspersoon. Hierdoor hoeft u dit niet zelf op uw bedrijf te regelen en kunt u uw werknemers doorverwijzen naar Stigas. Deze organisatie heeft drie vertrouwenspersonen aangesteld; twee vrouwen en één man. Zij zijn er voor de eerste opvang. Deze kan telefonisch of digitaal plaatsvinden, of op een veilige plaats buiten het bedrijf.

De vertrouwenspersoon voert samen met de cliënt(en) een gesprek, waarin het probleem wordt verhelderd en advies wordt gegeven over de aanpak en de oplossing. Een dergelijk advies kan bijvoorbeeld bestaan uit een voorstel om het gesprek aan te gaan met een betrokken partij. Eventueel kan de vertrouwenspersoon bij dat gesprek aanwezig zijn (mits alle betrokkenen dat willen c.q. daartoe bereid zijn). Ook doorverwijzing behoort tot de mogelijkheden, bijvoorbeeld naar een mediator.

Cao-gerelateerde zaken worden niet behandeld door de vertrouwenspersoon; daarvoor is de Geschillencommissie ingesteld. Ook kwesties over functiewaardering en -inschaling kennen een ander traject.

Dit bericht is geplaatst op donderdag 1 juni 2023 - 16:30