Exalt, een insecticide op basis van de werkzame stof spinetoram, is door het Ctgb toegelaten in o.a. de bedekte teelt van bessen, braam-en framboosachtigen. De NFO heeft aangedrongen op toelating van dit middel in de bedekte teelt van braam. Twee jaar op rij heeft de NFO, met mede financiering van Corteva, Glastuinbouw Nederland, The Greenery en Driscoll’s,  een vrijstelling gerealiseerd van Tracer voor de bestrijding van suzuki-fruitvlieg in de bedekte teelt van braam. Tracer en Exalt zijn producten van Corteva met een vergelijkbare werking tegen suzuki-fruitvlieg. In overleg tussen Corteva en de NFO is geconcludeerd dat het beste ingezet kon worden op een reguliere toelating van Exalt. De NFO heeft in meerdere contacten met de Ctgb aangegeven dat een reguliere toelating van Exalt een alternatief kan zijn voor de vrijstelling van Tracer. Mede door deze NFO inzet en de toelatingsaanvraag van Corteva is nu Exalt toegelaten.  Zodra het toelatingsbesluit is gepubliceerd zal meer bekend worden over de voorwaarden waaronder dit middel ingezet kan worden.

 

 

Dit bericht is geplaatst op dinsdag 30 juni 2020 - 18:04