De toelating van het insecticide Runner in de fruitteelt komt te vervallen. Bij de Europese herregistratie van de werkzame stof van Runner is alleen de toepassing in bedekte teelten overeind gebleven. De NFO heeft in februari dit jaar bij het Ctgb gepleit voor een voldoende lange opgebruiktermijn, onder andere vanwege de onmisbaarheid in de geïntegreerde teelt. De opgebruiktermijn is vastgesteld op 30 juni 2020, zodat fruittelers Runner nog het hele voorjaar van 2020 kunnen toepassen. De verkoop- en aflevertermijn voor de handel vervalt per 30 december 2019.

Dit bericht is geplaatst op donderdag 27 juni 2019 - 16:42