Op de Proeftuin en op 9 Gelderse fruitbedrijven is het project ‘Gastvrijheid voor de bij’ opgestart met als doel de gastvrijheid voor de bij op de fruitbedrijven vorm te gaan geven (op de foto enkele van de telers, helaas kon niet iedereen aanwezig zijn op 26 juni). Veiligheid, onderdak en voedsel zijn de randvoorwaarden voor een goede leefomgeving voor honingbijen, hommels, solitaire bijen en zweefvliegen. Samen met de Nederlandse Bijenhouders Vereniging, Coöperatie de Fruitmotor en de WUR werd uitleg gegeven over de do’s en dont’s op je bedrijf en werd er gespard over de reeds aanwezige kennis. Onder leiding van WUR entomoloog Karin Winkler werd een rondje over de Proeftuin gemaakt. “De gele Kornoelje is bijvoorbeeld een lekker snackstation voor bijen. Deze bloeit heel vroeg en zo is er al vroeg voedselaanbod.” Solitaire bijen bijvoorbeeld vliegen niet zo ver, ongeveer 100 meter, die kun je dus wat helpen met extra voedselplekken. Het is belangrijk om met diverse bloemenmengsels, gemengde windhagen en struiken een zo lang mogelijke bloeiboog te maken om zo voedsel en onderdak te kunnen garanderen. De bekende insectenhotels die je tegenwoordig in bijna iedere winkel kunt kopen zijn volgens Winkler leuk, maar doen niet altijd wat ze zeggen. Zo moet een insectenhotel niet een ondiep kastje zijn, of open aan de achterkant en mag ook niet te grote gaten bevatten als schuilplek.
De negen telers krijgen een mooi bijenbord op hun bedrijf en € 650,- om bijenstimulerende maatregelen te nemen. Binnenkort komt de groep weer bij elkaar om te inventariseren wie waarmee aan de slag wil gaan.

Bijensymposium
Op 3 juli wordt op Proeftuin Randwijk het symposium ‘Gastvrijheid voor de bij’ georganiseerd. Ook bovenstaande voorbeelden zullen dan de revue passeren en ook is er een breed pallet aan gasten uitgenodigd zoals gemeenten en waterschappen. Daar bent u toch ook ‘bij’?
Klik hier om u aan te melden. Het programma is op enkele punten iets gewijzigd, klik hier voor het programma.

Dit bericht is geplaatst op donderdag 27 juni 2019 - 16:47