De Belgische Fruitveiling is toegetreden tot de overkoepelende Belgische veilingassociatie LAVA. Met de toetreding wil BFV de positie van de fruitsector in de afzet versterken en het fruitaanbod verder concentreren. LAVA is een Europees erkende Unie van Producentenorganisaties (UPO). “Binnen een UPO kan men ook bepaalde marktinitiatieven nemen die anders niet mogelijk zijn. Welke initiatieven we gaan ontplooien moet in de toekomst nog bepaald worden. Iedere producentenorganisatie binnen LAVA behoudt zijn onafhankelijke verkoop”, licht BFV-directeur Filip Lowette toe. Een ander voordeel is dat beter van de gmo-regeling gebruik gemaakt kan worden. Het gmo-programma van de LAVA-veilingen wordt gezamenlijk ingediend. “Dit versterkt de individuele positie ten opzichte van Belgische en Europese overheden”, aldus Lowette. “Het is tevens niet uitgesloten dat UPO’s in de toekomst van een ander en hoger Europees programma kunnen genieten”.

Binnen LAVA zijn de vier andere grote tuinbouwveilingen BelOrta, Veiling Hoogstraten, Limburgse Tuinbouwveiling en REO Veiling al langer verenigd. Er wordt samengewerkt op het gebied van verkoop, kwaliteit, onderzoek en marketing.
Door de toetreding van BFV tot LAVA kan in het hardfruit ook verdergaande uniformiteit op het gebied van kwaliteit worden doorgevoerd. BFV en BelOrta willen het kwaliteitssysteem voor hardfruit verder uitbouwen en ook wat betreft de controles gaan samenwerken. Samen verhandelen BFV en BelOrta 75 procent van het Belgische hardfruit.
Onze zuiderburen kennen nog geen systeem zoals het KCB in Nederland. De opzet van een landelijk keursysteem voor hardfruit heeft dan ook prioriteit.

Dit bericht is geplaatst op dinsdag 9 april 2019 - 19:31