Stigas is samen met werkgevers- en werknemersorganisaties een campagne gestart om het dragen van een gordel op de trekker te promoten. Het plan is gordels in de toekomst verplicht te stellen op alle landbouwtrekkers.
Het dragen van een gordel is wettelijk niet verplicht, maar een werkgever (of werknemer) kan wel een boete opgelegd krijgen door de Inspectie SZW als onvoldoende maatregelen zijn genomen om letsel te voorkomen, zoals een gordel.
Volgens de arbocatalogus Mechanisch Loonwerk is vastgelegd dat alle zitplaatsen in een trekker vanaf 1 januari 2020 moeten zijn voorzien van een veiligheidsgordel. In de arbocatalogus staat verder dat loonwerkers met medewerkers moeten afspreken dat de veiligheidsgordel altijd wordt gedragen bij het rijden over de openbare weg en in risicovolle situaties met kantelgevaar, zoals bij het inkuilen, werkzaamheden op taluds en bij werkzaamheden langs het water. Het plan is om de maatregel ook in arbocatalogi van andere sectoren op te nemen.
Kijk voor meer informatie op veiligop1.nl.

Dit bericht is geplaatst op dinsdag 3 december 2019 - 17:52