Vanwege het coronavirus worden door telers en NFO veel zorgen geuit over het genoeg beschikbaar hebben van arbeidsmigranten tijdens de pluk. De twee fruitgemeenten Neder-Betuwe en Buren zijn hieromtrent een bijzondere samenwerking gestart. Door vraag en aanbod bij elkaar te brengen bemiddelen gemeenten Neder-Betuwe en Buren en tussen werkzoekenden die echt graag aan de slag willen, en ondernemers. Eén van de ZZP recruiters die dit project runt laat weten dat er inmiddels bij diverse bedrijven al werkzoekenden geplaatst zijn. Ook van buiten de twee gemeenten komen inmiddels diverse werkverzoeken binnen. Ook NFO is in gesprek geweest met de gemeenten over dit initiatief.
Veel telers zijn al benaderd vanuit hun gemeente. Nog niet benaderd en interesse om werkzoekenden op uw bedrijf te laten plukken? Stuur dan een mail naar werk@buren.nl (ook voor werkzoekenden).

Blijf altijd in overleg met gemeenten/overheden
De NFO ziet het als een mooie wisselwerking en voorbeeld voor andere gemeenten en overheden.
Een andere interessante ontwikkeling is dat de Provincie Zeeland heeft aangeboden fruittelers te willen helpen als er quarantaineruimte nodig is. Dit kwam ter sprake tijdens de ALV van NFO -Kring Zeeland.

Dit bericht is geplaatst op donderdag 13 augustus 2020 - 17:21