Een meerderheid van de Tweede Kamer heeft zich afgelopen woensdag uitgesproken voor de registratie- en kentekenplicht van landbouwvoertuigen. Dat betekent dat, als ook de Eerste Kamer hiermee instemt, met ingang van 2025 kentekens en in sommige gevallen apk-keuringen verplicht worden voor tractoren en andere landbouwvoertuigen. Tractoren die harder rijden dan 25 kilometer per uur, mogen vanaf 2025 niet meer zonder kenteken de weg op. Tractoren die harder dan 40 gaan, moeten vanaf dan verplicht apk gekeurd worden.

Aanvullend heeft de Tweede Kamer vanmiddag gestemd over verschillende moties die in het kader van de Wegenverkeerswet waren ingediend. Zo komen er geen aanvullende nationale eisen bovenop de EU-regels omtrent de apk-keuring van tractoren. Maurits von Martels (CDA) had hiervoor gepleit. De Kamer heeft ermee ingestemd om op Europees niveau te blijven pleiten dat er geen extra regels rondom apk-plicht komen. Ook zal worden gemonitord dat de kosten van de apk-plicht tot een minimum beperkt blijven.
Het voorstel van Frank Wassenberg (PdvD) om de kentekenplicht ook voor bestaande tractoren die harder kunnen rijden dan 25 km/uur al in te laten gaan per mei 2020 is verworpen.
Ook de motie van William Moorlag (PvdA) en Suzanna Kröger (GL) om landbouwvoertuigen aan zowel de voor- als de achterzijde te voorzien van kentekenplaten kon niet op een meerderheid rekenen. Nu zullen kentekenplaten alleen aan de achterzijde van landbouwvoertuigen verplicht worden.
Tot slot stemde de Tweede Kamer ermee in dat verkeersovertredingen die worden begaan met tractoren op dezelfde manier moeten worden gehandhaafd als vergelijkbare andere verkeersovertredingen. Dit op voorstel van Frank Wassenberg (PvdD).

Dit bericht is geplaatst op dinsdag 28 januari 2020 - 20:49