Rust nemen na een periode van hard werken is erg belangrijk. Daarom is het zaak dat werknemers af en toe vrij nemen.  Wellicht bent u nu op een rij aan het zetten hoeveel verlof uw werknemers nog hebben staan voor dit jaar en de berekeningen van verlofsaldi voor volgend jaar aan het maken. Hoe ga je dan om met parttime werknemers? Of met werknemers die een werkweek van 40 of 42 uur hebben?

Recht op wettelijke en bovenwettelijk vakantiedagen

In Nederland heeft iedere werknemer recht op wettelijke vakantiedagen. Uitgedrukt in uren is dit vier maal het aantal uren dat de werknemer per week werkt. Als er naast de wettelijke vakantiedagen nog meer vakantiedagen zijn spreken we van ‘bovenwettelijk vakantiedagen’. In de agrarische cao’s zijn er bovenwettelijke vakantiedagen afgesproken. Hier vindt u een overzicht van de verlofsoorten per cao.

Parttime en fulltime

In de cao’s worden de vakantierechten uitgedrukt op basis van een fulltime arbeidsovereenkomst. Maar wat als werknemer parttime werkt? Of een arbeidsovereenkomst heeft van 40 of 42 uur per week? De vakantierechten worden dan naar rato berekend. De standaard werkweek in de agrarische cao’s is 38 uur per week. Als een werknemer bijvoorbeeld recht heeft op 25 vakantiedagen dan zijn dat 190 uren (25 doorbetaalde vakantiedagen van 7,6 uur).

Wanneer een werknemer parttime werkt, bijvoorbeeld 24 uur per week dan heeft hij recht op 120 uren. U berekent dit door het fulltime-recht (190) te delen door 38. En dit vermenigvuldigt u met 24.

In de cao’s bestaat de mogelijkheid om meer dan 38 uur per week te werken. Bijvoorbeeld 40 of 42 uur per week. De werknemer werkt dan niet 7,6 uur per dag maar 8 uur of 8,4 uur. Als de werknemer dan een dag vrij neemt krijgt hij 8 uur of 8,4 uur doorbetaald. Bij een werkweek van 40 of 42 uur heb je dus evenveel vakantiedagen als bij een werkweek van 38 uur, alleen krijgt je bij een vakantiedag meer uren per dag doorbetaald.

Lees hier hoe dit eruitziet per cao.

Bron: Werkgeverslijn

Dit bericht is geplaatst op donderdag 1 december 2022 - 16:30