De periode met feestdagen komt er weer aan én voor de open teelten komt de vervaltermijn van wettelijke vakantiedagen weer in zicht. We halen even het net op wat betreft de regels hieromtrent.

Wettelijke en bovenwettelijke vakantiedagen

Er is onderscheid tussen wettelijke vakantiedagen en bovenwettelijke vakantiedagen. Een fulltime medewerker heeft recht op minimaal 20 wettelijke vakantiedagen. In de cao Open Teelten is opgenomen dat de fulltime werknemer recht heeft op 5 bovenwettelijke vakantiedagen (los van eventuele jongeren- of ouderendagen, beiden zijn overigens ook bovenwettelijk).

Vervaltermijn vakantiedagen

De wetgever vindt het belangrijk dat medewerkers zoveel mogelijk hun vakantiedagen opnemen in het jaar waarin deze zijn opgebouwd. Regelmatig vakantie nemen, komt de gezondheid en het welzijn van medewerkers namelijk ten goede. Daarom is in de wet opgenomen dat de wettelijke vakantiedagen die een medewerker in een jaar heeft opgebouwd uiterlijk zes maanden na dat jaar moeten zijn opgenomen. De opgebouwde wettelijke vakantiedagen uit 2022 moet de medewerker dus uiterlijk 1 juli van dit jaar hebben opgenomen. Doet de medewerker dat niet, dan vervallen deze dagen. Dit is bedoeld als prikkel voor medewerkers om de wettelijke vakantiedagen daadwerkelijk op te nemen. Opsparen is namelijk niet mogelijk.

De bovenwettelijke vakantiedagen moeten conform de cao Open Teelten binnen vijf jaar na toekenning worden opgenomen. Heeft uw werknemer veel dagen ‘staan’? Praat er dan met de werknemer over. Pas wanneer u kunt aantonen dat u uw werknemer heeft geïnformeerd over het risico van het vervallen van de vakantiedagen én hem in de gelegenheid hebt gesteld de dagen op te nemen, kunt u zich beroepen op het vervallen van de vakantiedagen.

Is de werknemer niet geïnformeerd en heeft hij niet de kans gekregen om de vakantiedagen die bijna vervallen alsnog op te nemen, dan komen de dagen niet te vervallen.

Werken op feestdagen

Werkt uw werknemer op een feestdag? Dan heeft hij op grond van de cao Open Teelten recht op een extra vergoeding over de gewerkte uren. In de cao is afgesproken dat de werknemer zijn gewone periodeloon krijgt en daarnaast het loon over de gewerkte uren en 50% toeslag. Werkt een fulltime werknemer bijvoorbeeld 6 uur op Tweede Paasdag, dan geldt dat hij naast zijn gewone loon ook nog 6 uur tegen 150% uitbetaald krijgt.

Voor 5 mei geldt dat het dit jaar geen lustrumjaar is en dus in alle agrarische cao’s geen doorbetaalde feestdag. Wil uw werknemer vrij op 5 mei? Dan kan hij hiervoor een vakantiedag aanvragen.

Meer informatie?

De Werkgeverslijn Land- en Tuinbouw heeft alle informatie over vakantie en verlof op een rij gezet op een speciale themapagina.

Dit bericht is geplaatst op donderdag 6 april 2023 - 16:28