Het kabinet kwam begin deze week met diverse voorstellen, die ervoor moeten zorgen dat de arbeidsmarkt beter functioneert. In sommige gevallen is er – mede dankzij de inzet van de NFO- voldoende aandacht voor de belangen van de fruitteelt, in andere gevallen niet of onvoldoende. Met name de voorgestelde verplichte verzekering tegen arbeidsongeschiktheid is de NFO een doorn in het oog.

Onder meer het bevorderen van vaste aanstellingen is een onderdeel van het maatregelenpakket dat het kabinet voorstelt. Gelukkig is er hierbij oog voor het feit dat het onmogelijk is om seizoensarbeiders in vaste dienst te nemen. Dit mede dankzij de lobby die de NFO uitvoerde, samen met andere agrarische sectoren in LTO-verband. Het blijft mogelijk om in sectoren met seizoensmatige werkzaamheden, zoals de fruitteelt, te blijven werken met tijdelijke contracten. “Daar zij we als NFO blij mee”, zegt Peter Baltus, Specialist werkgeverschap en fiscaal bij de NFO.

Onderdeel van de plannen is echter ook dat het kabinet zelfstandigen – en dus ook fruittelers –  wil verplichten om zich te verzekeren tegen arbeidsongeschiktheid. “En dat kost logischerwijs geld”, zegt Baltus. “Daarbij is algemeen bekend dat, wanneer een beroep op een dergelijke verzekering nodig is, het niet altijd eenvoudig is om een uitkering te krijgen. Wij vinden het verplichten van een dergelijke verzekering voor fruittelers dan ook onnodig betuttelend. Zeker in een sector die al heel lang een uitstekend functionerende voorziening heeft om bedrijven te allen tijde te laten doordraaien, namelijk de Agrarische Bedrijfsverzorging. En ondernemers zijn prima zelf in staat om te bepalen of een verzekering voor arbeidsongeschiktheid dan nog nodig is, en op welke manier ze die invullen. Om die reden blijven we ons als NFO dan ook, in LTO-verband, inzetten voor een uitzondering voor de verzekeringsplicht van agrarische, zelfstandige ondernemers.”

Dit bericht is geplaatst op donderdag 6 april 2023 - 16:35