Een ruime meerderheid van de vakbonden FNV en CNV heeft ingestemd met het pensioenakkoord. De komende periode zal het akkoord tot wetgeving worden omgezet. Waarschijnlijk zal de nieuwe wetgeving pas eind 2021 volledig zijn uitgewerkt. Een wet voor de aanpassing van de AOW zal op korte termijn al naar de Tweede Kamer gaan, zodat de bevriezing van de AOW-leeftijd op 66 jaar en 4 maanden als in 2020 kan ingaan.
De NFO is blij dat agrarisch zelfstandigen in het pensioenakkoord uitgezonderd zijn van de verplichting om een arbeidsongeschiktheidsverzekering af te sluiten. NFO en LTO zullen blijven volgen of dit ook in de nieuwe wetgeving zal worden omgezet. Minder blij is de NFO met het feit dat de kosten voor de bevriezing van de AOW-leeftijd betaald gaan worden door gedeeltelijke afschaffing van de LIV en de jeugd-LIV. Dit raakt weer de portemonnee van de werkgever, vooral de werkgevers die veel werken met seizoenwerkers die tegen het wettelijk minimumloon beloond worden.

Dit bericht is geplaatst op maandag 17 juni 2019 - 17:48