Van Iperen levert sinds dit voorjaar een nieuwe, vloeibare nitraatmeststof, die vanuit drijfmest in een biogasvergister is geproduceerd. Uniek is dat deze hoogwaardige nitraatmeststof van organische oorsprong is en op een duurzame en nagenoeg CO2-neutrale manier wordt gemaakt. De meststof wordt vooralsnog geïntroduceerd voor fertigatie en bladbemesting in de glastuinbouw. “Maar in principe is deze toepasbaar in teelten waarin kaliumnitraat toegepast wordt. Ook in de teelt van fruit. Omdat het echt nieuw is, is er nog geen ervaring opgedaan in de fruitteelt”, reageert Marleen de Vlieger van Van Iperen desgevraagd.

Tijdens het productieproces wordt ammoniak uit de drijfmest gehaald en vervolgens door bacteriën omgezet in een nitraatoplossing. De technologie waarmee dit gebeurt heet GreenSwitch en is ontwikkeld door het Amerikaanse onderzoeksbedrijf PureGreen Agriculture. In Nederland produceert Van Iperen nu volgens dit proces vloeibare meststoffen bij de biogasvergister Agro Energie Hardenberg.
In een interview met Onder glas legt Marc van Oers van Van Iperen uit hoe het product tot stand komt: “Digestaat van drijfmest is nu een eindproduct waarvoor biogasvergisters moeten betalen om het af te voeren. Maar voor ons is dit het uitgangsmateriaal voor het productieproces van GreenSwitch. Het is een methode waarmee we in een aantal innovatieve processtappen ammoniumstikstof uit mest kunnen strippen en omzetten naar een hoogwaardige vloeibare nitraatmeststof van organische oorsprong. Deze is geschikt voor substraatteelt, fertigatie en bladbemesting.”
De eerste meststof die nu geproduceerd wordt is kaliumnitraat. Planning is dat Van Iperen binnen twee tot drie jaar een compleet vloeibare nitraatmeststoffenpakket voor de glastuinbouw kan leveren.

Bekijk hier een video over GreenSwitch.

Dit bericht is geplaatst op donderdag 24 juni 2021 - 08:26