Met alleen brak oppervlaktewater in de omgeving is het zoeken naar mogelijkheden om toch water beschikbaar te krijgen voor fruitpercelen. Tijdens een excursie in het kader van het ZLTO-project FABulous Farmers liet fruitteler Peter Rijk in Ovezande aan zijn collega’s zien welke oplossingen hij heeft bedacht.

Op het 24 ha tellende fruitbedrijf teelt Rijk op zo’n 10 ha peren en appels en op het overige deel zwarte en deels rode bessen. De appels en peren kan Rijk bijna allemaal beregenen, maar vanwege de beperkte beschikbaarheid van zoet water is hij daar wel zuinig mee.
Het water voor de beregening komt uit een op het bedrijf gelegen ‘weel’, ofwel waterplas. Deze had een aantal jaren geleden nog een te hoge ec voor beregening, maar door toepassing van een oude natuurkundige wet is het Rijk gelukt het ec-gehalte naar beneden te brengen. Uit de natuurkunde is bekend dat zoet water ‘drijft’ op zout water. Wetende dat het zoutste water onderin de weel is te vinden, begon Rijk met het wegpompen van de onderste laag water. Daardoor is het ec-gehalte inmiddels dusdanig gezakt dat het voor beregening geschikt is. (lees verder onder de foto)

Maar voorkomen is nog altijd beter dan genezen. Daarom zocht Rijk ook naar mogelijkheden om voldoende vocht in het perceel te houden tijdens droogte. Dit loste hij op door een stuw in de sloot te plaatsen en de sloot tot 10 cm onder de drainageslangen vol te zetten met water afkomstig uit de weel. Tijdens ernstige droogte is het zelfs mogelijk water in de drainagebuizen te laten lopen. Metingen wezen afgelopen zomer uit dat het op peil houden van het grondwater een direct effect op de zuigspanning in het perceel heeft. De sloot is overigens een eigen sloot, waardoor het geen bezwaar is een stuw te zetten.

In de sloot verlaagt Rijk de ec op dezelfde manier als in de weel. Bij een te hoge ec laat hij het water onderin de sloot door een pijpje in de stuw weglopen. Het peil in de sloot houdt hij constant door, naar gelang de gewenste waterhoogte, pijpjes op deze onderste pijp te plaatsen. Volgens de wet van de communicerende vaten blijft het slootwaterpeil op de hoogte van het pijpje.

Dit bericht is geplaatst op donderdag 24 juni 2021 - 09:14