Vanaf 1 juli 2023 is het verplicht om de visie van uw medewerkers op hun re-integratieplannen vast te leggen. Dit wordt een vast onderdeel van het plan van aanpak, ook als u wijzigingen doet in de (eerstejaars)evaluatie. Zo bent u samen met uw medewerker verantwoordelijk voor het re-integratieproces. Dit alles gaat spelen wanneer iemand langer dan zes weken ziekte is.

De verwachting is dat de nieuwe regelgeving werkgevers meer inzicht geeft in hoe hun medewerkers het re-integratietraject ervaren en de rol van medewerker tijdens het re-integratietraject wordt versterkt. Ook zullen zowel werkgever als werknemer meer betrokken zijn bij het re-integratietraject en verloopt dit soepeler.

Gevolgen voor werkgevers

De nieuwe regels houden in dat u als werkgever vanaf 1 juli 2023 verplicht bent om de mening van uw medewerker over het re-integratietraject vast te leggen in het plan van aanpak en bij de evaluatie na het eerste ziektejaar. Als u al een plan van aanpak of evaluatie heeft gemaakt, hoeft u de mening niet toe te voegen, tenzij u na 1 juli wijzigingen in de afspraken doet.

Wanneer uw medewerker meerdere keren ziek is geweest, maar de onderbrekingen waren minder dan vier weken, dan worden deze periodes bij elkaar opgeteld. Hierdoor kan het voorkomen dat de eerste ziektedag vóór 1 juli 2023 valt. Als u het plan van aanpak of de evaluatie na 1 juli opstelt, moet u de mening van uw medewerker daarin meenemen.

Aangepaste formulieren uwv.nl

Sinds 1 juli 2023 zijn er aangepaste formulieren beschikbaar op de website uwv.nl. In de formulieren ‘Plan van aanpak’ en ‘Eerstejaarsevaluatie’ is extra ruimte voor de visie van uw medewerker.

Bron: Sazas

Dit bericht is geplaatst op donderdag 20 juli 2023 - 16:20