Op de Tag der Technik, dé bekende techniek-demodag voor de fruitteelt in Südtirol, was er veel aandacht voor elektrisch aangedreven machines. Ook mechanische onkruidbestrijdingsmachines stonden volop in de belangstelling. In Südtirol wordt ook gekeken in hoeverre onderbegroeiing onder de bomen beheersbaar kan worden gehouden. (lees verder onder de foto’s)

Foto’s: Pim Horden

Zo werd bijvoorbeeld de grasmaaier van Seppi gedemonstreerd die het gras zo kort mogelijk langs de bomen kan maaien en automatisch op een veilige afstand van de stam blijft.

Ook werd een elektrisch aangedreven zitplatform van Rocky-agri getoond, waarmee bijvoorbeeld in het kleinfruit werkzaamheden dichtbij de grond kunnen worden uitgevoerd. Dit zitplatform was ook te zien op de Belgische beurs Fructura en een uitgebreidere omschrijving hiervan is te lezen in de Fruitteelt van aanstaande vrijdag.

Dit bericht is geplaatst op donderdag 30 juni 2022 - 16:35