Binnenkort gaat er wat veranderen voor uw werknemers met kinderen. In Nederland hebben ouders recht op 26 weken onbetaald ouderschapsverlof per kind totdat het kind 8 jaar is geworden.

Dit verandert per 2 augustus door de Wet betaald ouderschapsverlof. Vanaf die datum kunnen ouders van de 26 weken ouderschapsverlof, 9 weken betaald ouderschapsverlof opnemen. Werknemers ontvangen een uitkering van 70% van hun dagloon, tot maximaal 70% van het maximum dagloon. Deze 9 weken betaald ouderschapsverlof moet worden opgenomen in het eerste levensjaar van het kind.

U kunt deze uitkering voor uw werknemers vanaf 9 augustus bij het UWV aanvragen. Dit geldt voor hele weken. U vraagt de uitkering achteraf aan nadat de werknemer tussen de  1 en 9 weken aan  betaald ouderschapsverlof heeft opgenomen. Belangrijk om te weten is dat de eerste aanvraag voor een periode betaald ouderschapsverlof bij het UWV gelijk staat aan een eerste betaalverzoek. U kunt maximaal 3 betaalverzoeken indienen.

Deze regeling kan ook worden gebruikt door werknemers met een adoptiekind of die pleegouder zijn. Zij moeten het verlof opnemen in het eerste jaar na de dag van daadwerkelijke adoptie of plaatsing. Ook ouders waarvan het kind is geboren vóor invoering van deze wet kunnen gebruikmaken van deze regeling. Voorwaarde is wel dat het kind nog jonger is dan 1 jaar, de ouder werknemer is en het volledige recht nog niet is opgenomen.

 

 

Marco Bellekom

Werkgeverslijn land- en tuinbouw

Dit bericht is geplaatst op donderdag 30 juni 2022 - 16:30