Het is van groot belang dat we onze werknemers met zorg en respect behandelen en dat er sprake is van eerlijk werk en een eerlijke beloning. Als u zelf werkgever bent heeft u dit zelf in de hand en onder controle. Moeilijker wordt het als er een bedrijf tussen zit, zoals een uitzender of een detacheerder. Bij het inschakelen van derden is het van belang dat dit een betrouwbare partij is. Hiervoor ben jij als inlener zelf aansprakelijk. Als het een malafide uitzendbureau betreft kan dit grote gevolgen voor de ondernemer hebben. Hoe zit dit precies?

Aansprakelijkheid
Het inschakelen van een uitzendbureau kan aantrekkelijk zijn bij het flexibel organiseren van arbeid. Ondanks dat het uitzendbureau juridisch werkgever is van de uitzendkrachten is het niet zo dat jij als inlener geen verantwoordelijkheden hebt. Door de zogenaamde ‘ketenaansprakelijkheid’ en ‘inlenersaansprakelijkheid’ kunnen er ook boetes en naheffingen op jou verhaald worden mochten zaken niet goed geregeld zijn. Het gaat dan om de volgende zaken:

  • Niet betaalde loonheffingen en sociale premies
    De Belastingdienst kan jou als inlener aansprakelijk stellen wanneer het uitzendbureau niet aan zijn verplichtingen voldoet. De aansprakelijkheid van jou als inlener wordt beperkt wanneer je zaken doet met een SNA gecertificeerd uitzendbureau, wanneer je stort op de G-rekening, je de opdrachtovereenkomst, de manurenregistratie en de betalingen kunt laten zien en wanneer je de identiteit van de ingehuurde werknemers kunt aantonen.
  • Niet betaald loon
    De uitzendkracht kan bij onderbetaling of niet betalen van het verschuldigde cao-loon het loon vorderen bij het uitzendbureau en/of de inlener. Vooraf gevrijwaard worden van deze aansprakelijkheid is niet mogelijk. Wel kun jij als inlener worden gezien als niet-verwijtbaar. Je moet dan aan kunnen tonen dat je er alles aan heeft gedaan om een eerlijke beloning te stimuleren. Het SNA-keurmerk kan daarbij een rol spelen.
  • Boete bij niet juiste registratie KvK

Wettelijk gezien is bepaald dat een bedrijf dat arbeidskrachten ter beschikking stelt (zoals een uitzendbureau) zich als zodanig moet registreren in het handelsregister van de Kamer van Koophandel (KvK). Een bedrijf die niet of niet juist geregistreerd staat in het handelsregister, krijgt een boete. De inleners die zaken doen met deze uitlener krijgen ook een boete. Check dus voordat je samenwerking aangaat of het uitzendbureau juist staat geregistreerd.

Vanuit de agrarische cao’s is daarnaast vastgelegd dat er altijd met SNA gecertificeerde ondernemingen moet worden gewerkt wanneer sprake is van het inlenen van arbeid. Bedrijven met het SNA-keurmerk worden periodiek gecontroleerd op hun verplichtingen waardoor risico’s op overtredingen worden beperkt.

Morele verantwoordelijkheid
Tot zover de wettelijke zaken, maar als inlener heb je ook een morele verantwoordelijkheid om te verifiëren dat het uitzendbureau zijn uitzendkrachten die bij jou aan de slag zijn goed behandelt. Ga hierover het gesprek aan met je uitzendkrachten. Hoe ervaren zij hun uitzendbureau? Krijgen ze wat hen beloofd is? Zien ze weleens ‘gekke’ dingen? Hoe zien hun contracten er uit? Zijn ze vrij om te gaan en te staan waar ze willen? Ook kun je het uitzendbureau vragen naar voorbeeld arbeidsovereenkomsten. Gaat het om internationale werknemers vraag dan bijvoorbeeld ook naar de huisvesting of ga ter plekke eens een kijkje nemen. Als het uitzendbureau goed voor zijn mensen zorgt is de kans groter dat jij gelukkige en werkfitte mensen op je bedrijf krijgt. Ben je bewust dat de Arbowet ook voor uitzendkrachten geldt. Beschermingsmiddelen verstrekken en instructies om veilig te kunnen werken zijn voorbeelden van regels die ook voor hen gelden en ben jij als inlener verplicht om goed te regelen.

Zelf aan de slag
Als ondernemer moet je continue kritisch blijven en uitzendende organisaties blijven controleren. De Werkgeverslijn heeft daarom in afstemming met de NFO en Glastuinbouw Nederland een checklist samengesteld, die jou als inlener helpt bij het veilig inschakelen van derden. De checklist is hier gratis te downloaden. Heb je vragen of opmerkingen? Neem dan contact op met de NFO of met de adviseurs van de Werkgeverslijn land- en tuinbouw.

Dit bericht is geplaatst op donderdag 16 juni 2022 - 16:50