Net als in Nederland wordt in België de discussie over duurzame landbouw vaak gevoerd op basis van gevoel. Discussies blijven vaak hangen in het eigen gelijk en op social media worden juist die feiten gedeeld die goed passen in ieders eigen verhaal. Het Vlaamse initiatief Veldverkenners wil het inhoudelijke debat over landbouw graag naar een hoger niveau tillen en de burger daarbij helpen. In de nieuwste uitgave van Veldverkenners worden de lezers meegenomen langs zeven stellingen over landbouw en voeding die veel discussie uitlokken. Iedereen mag daar zelf zijn mening over vormen, vindt Veldverkenners, maar dan wel graag op basis van goed onderbouwde argumenten. De feiten levert Veldverkenners. Klik hier om de uitgave te bekijken.
Veldverkenners is een initiatief van het Vlaams Infocentrum Land- en Tuinbouw (VILT), dat ook een gelijknamige nieuwssite heeft.

Dit bericht is geplaatst op dinsdag 5 november 2019 - 17:35