Het wetsvoorstel voor een verbod op asbesthoudende daken is vanmiddag weggestemd in de Eerste Kamer. Dat betekent dat een verbod voorlopig van de baan is. Na het debat in de Eerste Kamer vorige week dinsdag 28 mei paste staatssecretaris Stientje van Veldhoven van Infrastructuur en Waterstaat het wetsvoorstel al aan. In plaats van een verbod per 31 december 2024 stelde ze deze termijn met drie jaar uit tot 1 januari 2028. Daarnaast zouden gemeente in bepaalde gevallen de mogelijkheid krijgen voor tijdelijk uitstel tot en met 2030. Ook zegde de staatssecretaris toe dat er een fonds zou komen van waaruit maatwerk geboden kan worden aan mensen die bijvoorbeeld van alleen een AOW leven of wiens vermogen vast zit in het huis. Ook zou er 5 miljoen euro beschikbaar voor schrijnende gevallen. Ondanks al deze pogingen haalde het wetsvoorstel het niet.

Dit bericht is geplaatst op dinsdag 4 juni 2019 - 17:10