Ondernemers in de kalverhouderij gaan vanaf 1 juli verplicht meebetalen aan onderzoek en innovatie op het gebied van diergezondheid en dierenwelzijn. Het programma van de Stichting Brancheorganisatie Kalversector (SBK) die het geld gaat innen, werd vorig jaar al door de overheid verbindend verklaard, wat betekent dat afdracht aan de stichting verplicht is.
De kalversector is na de Brancheorganisatie Akkerbouw de tweede sector die over een verbindend verklaring beschikt. Zowel leden als niet-leden van de organisatie zijn daarmee verplicht mee te betalen aan het onderzoeksprogramma. Eén van de voorwaarden is dat twee derde van de belanghebbenden lid is van een van de deelnemende organisaties.

De glastuinbouw (voedings- en sierteelt) heeft vorig jaar december een verbindingsverklaring aangevraagd voor een innovatieprogramma, nadat de sector tot de conclusie was gekomen dat het met name  voor baanbrekend onderzoek heel lastig is om op vrijwillige basis gelden de collecteren. De Verklaring is hier nog niet afgegeven.

Sinds het opheffen van de productschappen in 2014 wordt er in de diverse branches niet meer collectief door de gehele sector geld afgedragen voor onderzoek. Vanuit de overheid en andere organisaties is er wel geld beschikbaar, maar doorgaans op voorwaarde van een publiek-private samenwerking (PPS). Dat betekent dat een bijdrage vanuit de sector nodig is om aanspraak te maken op de subsidies. Met een brancheorganisatie met een verbindend verklaring kan dit gerealiseerd worden.
In sectoren waar niet collectief wordt geheven moet er worden gecollecteerd per project. Omdat ook hiervoor de bereidheid beperkt is zien we nu dat sectoren overgaan tot het aanvragen van een verbindend verklaring.

Dit bericht is geplaatst op dinsdag 4 juni 2019 - 17:09