Ondernemers die werken met (tijdelijke) medewerkers zijn volgens de Arbowet verplicht een basiscontract met een arbodienstverlener te hebben waarin ondersteuning is geregeld bij een aantal wettelijke taken, zoals het toetsen van de risico-inventarisatie en -evaluatie (RIE), deskundige begeleiding bij ziekte, toegang tot de bedrijfsarts en periodiek arbeidsgezondheidskundig onderzoek.
Stigas heeft voor ondernemers die alleen tijdelijk gebruik maken van (buitenlandse) seizoenwerkers, een pakket samengesteld waarmee zij aan deze wettelijke verplichtingen voldoen. NFO-leden betalen voor dit pakket € 250 per jaar, ex. btw en ex. begeleiding ziekgemelde medewerkers. Niet-leden betalen € 300 per jaar. Meer informatie over het pakket en aanmelden staat op stigas.nl.

 

Dit bericht is geplaatst op maandag 27 mei 2019 - 10:11