Draag uit wat er in de fruitteelt gebeurt, waarom je trots bent op de sector en welke oplossingen we als fruitteelt hebben voor de uitdagingen die op ons afkomen. Die oproep deed Marin de Feijter vorige week tijdens de ALV van de NFO-kring Zuid(west). Hij richtte zich hierbij niet alleen op telers; ook andere ketenpartners moeten volgens de Accountmanager Grootzakelijk Food & Agri Zuid-West Nederland van de Rabobank hun verantwoordelijkheid pakken.

De presentatie van Marin de Feijter, met als titel ‘Transitie in de fruitteelt’, trok volop de aandacht tijdens de bijeenkomst vorige week dinsdag in Kapelle. De Feijter deed het begin van zijn verhaal namelijk op een fruitkistje. Daarmee refereerde hij aan het feit dat telers vaker ‘op de kist’ moeten gaan staan. “Mijn eerste baan was bij een fruitteler. Daar heb ik veel mooie momenten meegemaakt. Nu, 25 jaar later, zijn er veel zaken veranderd in de bedrijfsvoering. Maar ook de houding van de consument is anders geworden. Deze heeft dikwijls een verkeerd beeld van onze sector en is kritisch, bijvoorbeeld als het gaat om de inzet van gewasbescherming”, aldus De Feijter.

Het probleem komt volgens hem ook voort uit het feit dat steeds minder mensen weten wat er speelt in de fruitteelt. Dit komt mede doordat er minder bedrijven zijn en steeds minder Nederlandse arbeidskrachten worden ingezet. “Daarom is het belangrijk dat wij als sector ons verhaal vertellen, de mensen om ons heen meenemen in wat we doen. Maar ook in hoe wij omgaan met uitdagingen als gewasbescherming, personeel en water. Vertel maar welke oplossingen we reeds hebben en aan welke oplossingen we nog werken. Wanneer je mensen hierin meeneemt, voorkom je dat ze hun eigen ideeën gaan vormen. Kortom: neem zelf de regie over de beeldvorming van onze sector. Anders gaan consumenten en stakeholders als de overheid  – die cruciaal zijn bij beslissingen om de sector vooruit te helpen – dit zelf invullen.”

Volgens De Feijter ligt hier niet alleen een rol voor fruittelers, maar ook voor andere partijen in de keten. “We hebben met zijn allen een verantwoordelijkheid in deze. Oók wij als Rabobank en ik als sectorspecialist. Ook daarom ben ik op het fruitkistje gaan staan.  Als Rabobank willen we pleitbezorger en vertegenwoordiger zijn van de fruitteelt. En ik hoop echt dat ook andere ketenpartijen die handschoen oppakken. Dat is hardnodig. We moeten dit sámen doen en een positief signaal en onze trots uitdragen. Wanneer je de samenleving hierin meekrijgt, draagt dit bij aan het toekomstperspectief voor de fruitteelt.”

Terugkijkend op de avond geeft De Feijter aan dat hij hoopt dat de sector gevolg geeft aan zijn oproep. “Hopelijk gaat men vanuit het hart spreken.”

Naast deze boodschap benoemde de accountmanager in zijn presentatie ook enkele andere transities binnen de sector.  “Een goed en eerlijk verdienmodel is cruciaal voor de toekomst; de teler moet meer en beter betaald worden voor datgene wat hij doet. En om deze true pricing van de grond te krijgen, zijn ook weer alle partijen in de keten nodig.”

De Feijter gaf verder aan dat uiterlijk medio dit jaar duidelijk wordt op welke manier de Rabobank bepaalde transities in de sector gaat faciliteren. Dan gaat het bijvoorbeeld om innovatie, omschakelen/verbreden of het begeleiden richting staken van het bedrijf. “In de loop van dit jaar maken we bekend hoe we telers concreet gaan helpen bij dit soort zaken.”

Foto’s: André Alkema

Dit bericht is geplaatst op dinsdag 12 maart 2024 - 16:43