Midden mei gaat de NFO samen met een aantal deskundigen uit onderzoek en advisering in overleg met het ministerie van LNV over het structureel oplossen van twee lang slepende knelpunten;  suzuki-fruitvlieg in steen,- en houtig kleinfruit en schurft in de biologische teelt van appels en peren. NFO wil graag van LNV weten of zij deze en andere knelpunten serieus neemt. Nadat er bestuurlijke overeenstemming is willen de plantaardige sectoren nog om input vragen van de leden, via een ledenraadpleging. Wanneer deze is voorzien is nog niet bekend.
Deze acties hebben betrekking op de invulling van de Visie Gewasbescherming 2030, dat een complex en taai dossier is. De visie is vorig jaar april verschenen. Voor de uitvoering van de visie overlegt het ministerie met diverse stakeholders waaronder de NFO. Het doel is te komen tot een gezamenlijke uitvoeringsagenda.

Draagvlak
Bij de NFO is alleen draagvlak voor de uitvoeringsagenda van de visie gewasbescherming 2030 als naast oplossingen voor de lange termijn ook de knelpunten in de gewasbescherming op de korte termijn worden opgelost. Dit weegt zwaar, want omdat er op korte termijn cruciale middelen dreigen weg te vallen zonder dat er alternatieve bestrijdingsmethoden beschikbaar zijn. Daarnaast is het belangrijk dat er economisch perspectief blijft voor de sector en er innovatiebudget moet komen voor de ontwikkeling van alternatieve bestrijdingswijzen.

Dit bericht is geplaatst op donderdag 30 april 2020 - 15:23