Eind dit jaar gaat het CBS gegevens verzamelen over het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen in 2020. Het CBS verzamelt elke 4 jaar deze gegevens voor de nationale en Europese overheid. In 2016 werd deze enquête onverwachts verplicht met een boete als sanctie als de gegevens niet aangeleverd werden. De NFO was het hier niet mee eens. Na overleg heeft CBS geen boetes uitgedeeld. In de afgelopen jaren is met het CBS overlegd over de gewasbescherming enquête.  De NFO insteek was om de extra gegevens die het CBS verzamelde boven hetgeen gevraagd werd vanuit Europa te laten vervallen en gebruik te maken van de registraties die er in de sector zijn. Recent meldde het CBS dat na overleg met de eigenaren van de registratiesystemen, over het anoniem leveren van de gebruikte gewasbeschermingsmiddelen uit deze systemen, het niet mogelijk bleek om deze te gebruiken. Hierdoor gaat het CBS ook dit jaar ze rechtstreeks opvragen bij telers.  Wel gelukt is om de hoeveelheid gevraagde gegevens te verlagen en te vereenvoudigen. Zo worden bij minder telers minder gegevens opgevraagd (zal naar verwachting dit najaar pas zijn) en is een jaartotaal voldoende. Let op, de enquête is wel verplicht en bij niet invullen deelt CBS een boete uit.
Op korte termijn heeft de NFO overleg met het CBS over de vraagstelling om deze aan te laten sluiten bij de fruitteeltpraktijk.

Dit bericht is geplaatst op donderdag 30 april 2020 - 15:23