Corona is niet weg. De NFO adviseert om de corona-preventiemaatregelen te blijven opvolgen. In onderstaand overzicht staan alle zaken die van belang zijn bij de oogst, nog een keer weergegeven. Via www.nfofruit.nl/coronavirus vindt u onderstaande informatie en actueel nieuws op een rij.
Wanneer er onverhoopt een coronabesmetting is geconstateerd op uw bedrijf, meld dat aan de NFO via: 079 368 13 00.

Algemeen

 • Houd altijd 1,5 meter afstand tot andere personen. Hang de posters op waarop de maatregelen staan. De posters zijn beschikbaar in het Nederlands, Engels en Pools.
 • Was zoveel als mogelijk uw handen met water en zeep, indien niet voorhanden: desinfecterende handgel
 • Blijf thuis bij lichte klachten.
 • Lees de NFO-nieuwsbrieven en blijf op de hoogte van (aangepaste) coronamaatregelen. De nieuwsbrieven komen elke dinsdag en donderdag, maar bij belangrijke wijzigingen verstuurt de NFO extra nieuwsbrieven.
 • Breng de coronamaatregelen regelmatig onder de aandacht bij uw medewerkers.

Vertrek vanuit thuislanden arbeidsmigranten
Stuur de gezondheidscheck Wonen voorafgaand aan vertrek naar de medewerkers. Deze is beschikbaar in het Pools, Nederlands, Engels en Roemeens.

Reisdocumenten
Hoewel – op dit moment – geen wettelijke verplichting, adviseren wij u om de werknemers voor vertrek te voorzien van een arbeidscontract en de standaardbrief ‘werken in de vitale sectoren’. Beide kunt u per e-mail verzenden.

Informatie over binnengrenzen EU
Overheden kunnen defensief reageren op toenemende besmettingen en abrupt grenzen sluiten of de overgang moeilijker maken. Kijk daarom regelmatig op de ‘grenzenpagina’ van de Werkgeverslijn. Dan kunt u nagaan of en hoe uw werknemers kunnen afreizen.

 Wonen

 • Ontvangt u een nieuwe werknemer in de huisvesting op uw bedrijf? Doe dan voordat u hem toelaat de gezondheidscheck Wonen. Deze zijn beschikbaar in Nederlands, Engels, Pools, Roemeens en Bulgaars
 • Hang in de huisvesting de posters op van Stigas en NFO, waarop de maatregelen staan. Deze zijn beschikbaar in het Nederlands, Pools, Engels , Bulgaars en Roemeens.
 • Bespreek voorafgaand aan de bewoning het belang van de preventiemaatregelen met de medewerkers.
 • Stimuleer medewerkers de bewoning zo weinig als mogelijk te verlaten. Spreek bijvoorbeeld af dat boodschappen gezamenlijk of door de werkgever worden gedaan.
 • Voor andere tips over bewoning, raadpleeg de ‘Praktische uitwerking voor fruitbedrijven’

Reizen

 • Zorg voor zo min mogelijk reisbewegingen.
 • Reis te voet of met de fiets indien mogelijk.
 • Voor reizen met meer dan 2 personen in opdracht van de werkgever geldt een wettelijke verplichting:
 • Een gezondheidscheck voorafgaand aan het vervoer; deze vindt u hier
 • Reserveren (vooraf goed schriftelijk vastleggen wie er in het vervoermiddel reist) is verplicht.
 • Mondkapjes (niet medische) zijn gedurende het vervoer verplicht.

Werken

 1. Mensen niet bij elkaar laten komen, is dat niet mogelijk dan
 2. Werk tenminste op 1,5 meter afstand, is dat niet mogelijk dan
 3. Werk met tussenschotten en als ook dat niet mogelijk is dan
 4. Gebruik een mondkapje.

Zorg dat uw RIE actueel is aangepast aan de coronasituatie. Vul hiervoor de coronachecklist in en bekijk de werkwijze.

Dit bericht is geplaatst op dinsdag 11 augustus 2020 - 17:59