Er is nog geen akkoord over de cao Open teelten. Inmiddels is er vijf keer onderhandeld met de vakbeweging. Werkgevers en werknemers gaan nu terug naar hun achterban. Op 2 maart vindt de raadpleging van de achterban plaats. De regiegroep Open Teelten en de klankbordgroepen Arbeid van de NFO zijn hiervoor uitgenodigd, net als de klankbordgroepen van de andere sectoren. Na deze raadpleging moet duidelijk worden hoe we verder gaan.

Dit bericht is geplaatst op donderdag 20 februari 2020 - 15:33