Mede op initiatief van de NFO heeft het Ministerie van SZW een onderzoek verricht naar de toepassing van de hoge en lage ww-premie bij (kortdurende) seizoensarbeid, zoals dat in de fruitteelt gebruikelijk is. Sinds begin 2020 wordt op deze tijdelijke arbeid 5%-punt meer WW premie geheven dan het gebruikelijke tarief.

NFO en LTO hebben vervolgens een uitzondering op de hoge WW-premie voor zuiver seizoensarbeid voorgesteld. Dit voorstel werd door een motie van de Kamer ondersteund. Helaas blijkt nu dat het voor de uitvoeringsinstanties niet uitvoerbaar is als seizoensarbeid wordt uitgezonderd van de hoge WW-premie.

Nu is afgesproken dat er een alternatieve route wordt verkend. Dan kan worden gedacht aan een vorm van subsidie of vergoeding voor telers met veel seizoenswerkers. De Tweede Kamer is door de minister hiervan op de hoogte gesteld.  NFO en LTO verwachten in de eerste helft van 2022 nadere informatie over zo’n mogelijke alternatieve route te kunnen geven.

Het zijn kleine stappen, maar de voortgang zit er in. De NFO is optimistisch dat het uiteindelijk mogelijk wordt een -deel van- de loonkostenstijgingen van begin 2020 terug te draaien.

 

Dit bericht is geplaatst op donderdag 25 november 2021 - 15:30