De afgelopen vijf jaar is de vraag naar verse appels in de Verenigde Staten jaarlijks met 3 à 5 procent gedaald. Het is een opvallende ontwikkeling omdat de vraag naar overig vers fruit de laatste jaren juist sterk steeg. Een gevolg is dat het aandeel appels in de totale fruitafzet sinds 2005 met bijna 20 procent daalde. Desmond O’Rourke van Belrose analyseerde een groot aantal marktcijfers, maar kwam telkens tot nagenoeg gelijke conclusies. Brede promotiecampagnes, die ook de niet-clubrassen vertegenwoordigen, kunnen een deel zijn van de oplossing om de dalende appelconsumptie te stoppen.
Bron: goodfruit.com

Dit bericht is geplaatst op dinsdag 7 januari 2020 - 19:14