NFO en LTO zijn uitermate teleurgesteld dat de Eerste Kamer akkoord gegaan is met Wet Arbeidsmarkt in Balans. Dit maakt seizoenwerk 5 tot 6% duurder zonder dat er één vast dienstverband bij komt. “Het is heel erg jammer dat de Eerste Kamer akkoord is gegaan”, verwoordt René Simons, voorzitter van de NFO-klankbordgroep Arbeid en NFO-hoofdbestuurslid. “De politiek gaat helemaal voorbij aan het feit dat er in de fruitsector en ook in andere sectoren sprake is van seizoenswerk.”

Minister Wouter Koolmees van Sociale Zaken heeft zijn eerste grote arbeidsmarktwet afgelopen maandag succesvol door de Eerste Kamer weten te loodsen. Na een marathondebat maandagavond lieten coalitiepartijen en de SGP weten de wet te steunen als die volgende week dinsdag in stemming wordt gebracht. Succes was niet op voorhand verzekerd. De wet die flexwerk duurder moet maken, is te moeilijk in de uitvoering en kan niet goed worden gehandhaafd, vreesde een meerderheid van de senatoren. Alleen Koolmees’ eigen D66 was in eerste instantie akkoord. De steun van de andere drie coalitiepartners is op voorwaarde dat Koolmees over enkele weken komt met een voorstel voor maatregelen die slecht betaalde zelfstandigen beter moet beschermen. Een VVD-motie met die strekking wordt volgende week eerst in stemming gebracht. De lobby van de NFO en LTO met alle andere sectoren die seizoenwerk hebben zoals Cumula, de hoveniers, de horeca en de recreatiesector heeft voor het extra beprijzen van seizoenarbeid tot geen aanpassingen in de wet geleid. Dit betekent dat de transitievergoeding vanaf dag 1 van kracht wordt in plaats van na 24 maanden en dat het verschil tussen de hoge en lage WW-premie kunstmatig op 5% gehouden wordt. Deze twee wijzigingen leiden tot 5 tot 6% extra loonkosten voor werkgever ten opzichte van de huidige situatie. De wig wordt groter, de werknemer gaat er ook niets op vooruit. Dit staat haaks op wat de NFO wil: lagere totale loonkosten door een kleinere wig. De invoering van de WAB verslechtert onze positie ten opzichte van het buitenland waar het seizoenwerk al 40% goedkoper was. NFO is uitermate teleurgesteld dat er bij de politieke partijen geen begrip was voor onze zeer valide argumenten.
Simons: “De NFO en LTO hebben er heel veel energie in gestopt om de politiek op allerlei niveaus te bewegen rekening te houden met seizoenarbeid, maar dat is niet gelukt. Je ziet de loonkosten nu enorm stijgen, maar werknemers krijgen er niets bij. De wig tussen het bruto- en nettoloon wordt alleen groter, terwijl we die juist willen verkleinen.
Ook ten opzichte van onze buurlanden worden onze loonkosten alleen nóg maar hoger. Daarbij komt dat eind februari 2020 de huidige cao afloopt. In de onderhandelingen voor een nieuwe cao zullen de vakbonden voor de werknemers er ook wat extra bij willen, maar als de loonkosten al zoveel zijn gestegen is dat voor telers niet meer te betalen. Nu ben je al je loonruimte al kwijt. ”

Op de foto: de aanbieders van de petitie die in december 2018 werd aangeboden aan de leden van de Vaste Kamercommissie SZW.

Dit bericht is geplaatst op dinsdag 21 mei 2019 - 16:55