De waterkwaliteitsopgave in fruitteeltregio’s is beperkt. Blijvende aandacht voor de emissie van gewasbeschermingsmiddelen vanuit de fruitteeltsector blijft wel nodig. Dit zijn de hoofdconclusies van de bijeenkomst op donderdag 11 januari waar waterschappen, rijksoverheid en de NFO de waterkwaliteitsopgave voor de fruitteelt bespraken.

Deltares presenteerde de meest recente monitoringsresultaten van het Landelijk Meetnet Gewasbeschermingsmiddelen Land- en Tuinbouw (LM-GBM) en een gerichte analyse voor de fruitteelt van de data uit de Bestrijdingsmiddelenatlas (BMA) (https://www.bestrijdingsmiddelenatlas.nl/atlas/1/1). Op de fruitteeltmonitoringspunten van het LM-GBM is na een gestage daling van het aantal normoverschrijding in de afgelopen jaren in 2022 geen normoverschrijding meer vastgesteld. Wel worden diverse gewasbeschermingsmiddelen die in de fruitteelt toegelaten zijn dichtbij de norm aangetroffen.

De NFO heeft in de fruitteeltsector een centrale rol bij de innovatie en uitrol van de nieuwe mogelijkheden om de emissie van gewasbeschermingsmiddelen te verlagen. In de afgelopen 30 jaar is veel geïnvesteerd in basisonderzoek, metingen aan spuitmachines en kennisoverdracht. Hierdoor hebben fruittelers een ruime keuze uit spuittechnieken die ontwikkeld zijn door de spuittechniekleveranciers om met lage spuitdrift gewasbeschermingsmiddelen toe te passen. Veel fruittelers hebben deze spuitmachines gekocht. Voor verlaging van de erfemissie heeft de NFO een erfemissiescan gericht op de fruitteelt laten ontwikkelen en wordt er nu gewerkt aan het protocol nagenoeg gesloten erf.

Samen met de Rijksoverheid, waterschappen en de NFO, o.a. via DAW-projecten, zal in 2024 de inzet blijven op het verkrijgen van nieuwe mogelijkheden om de emissie te verlagen en communicatie hierover. Een optimale afstelling van de spuitmachine en meer kennis over de technische mogelijkheden om de spuitdrift te verminderen zijn aandachtspunten voor de NFO. In 2023 zijn binnen het praktijkprogramma Weerbaarheid in de praktijk, hiervoor bedekkingsdemo’s uitgevoerd. Voor 2024 wordt gewerkt aan het opzetten van effectiviteitsdemonstraties en zullen diverse kennisbijeenkomsten georganiseerd worden.

Dit bericht is geplaatst op dinsdag 16 januari 2024 - 17:44