De NFO-kring Noord is het nieuwe jaar gestart met een ledenbijeenkomst op dinsdag 9 januari. Met een bezoek aan het fruitbedrijf van de familie Vink in Kraggenburg kreeg het thema ondernemerschap gelijk de volle aandacht. Naast de 20 ha fruit produceert de familie Vink een breed assortiment jam. Verder is er een goed uitgeruste boerderijwinkel. Onlangs is door nieuwbouw een grote slag gelagen om in de toekomst aan de groeiende vraag te kunnen voldoen. Naast de rechtstreekse verkoop aan de consument neemt de verkoop aan de retail en horeca toe. Beleving en kwaliteit van de producten staan voorop. Tijdens de bijeenkomst is uitgebreid stilgestaan bij de ontstaansgeschiedenis en de mogelijkheden naar de toekomst toe.

Verder zijn de actualiteiten van de bestuurstafel doorgenomen en is een vooraankondiging gedaan voor de plannen om een zomerexcursie naar Polen te organiseren.

Dit bericht is geplaatst op dinsdag 16 januari 2024 - 16:42